Wetenschap: Fieldlabs voldoen echt niet aan wetenschappelijke normen

Wetenschap
woensdag, 21 april 2021 om 9:40
welingelichtekringen header 1
Alles voor de wetenschap, is het enige argument dat nog overblijft om op de piek van de derde golf tienduizenden mensen bij elkaar te brengen in testevenementen. Maar die wetenschap zegt nu dat er weinig wetenschappelijks is aan de Fieldlabs. Dat onderzocht de Volkskrant.
De 538 Oranjedag gaat weliswaar niet door en ook het festival in Lichtenvoorde, waar eveneens al 10.000 kaarten voor waren verkocht, is stilletjes van de evenementenkalender verdwenen, maar er staan nog genoeg andere publiekstrekkers op rol die wél door lijken te gaan.
Deze evenementen voldoen geen van allen aan de ethische normen van wetenschappelijke gedragscode Nethics. Daarin staat onder meer dat duidelijk moet zijn waar de data op zijn gebaseerd en hoe die zijn verkregen. Ook moet de uitvoering door vakgenoten te volgen zijn en moeten deelnemers bekend zijn met de onderzoeksopzet en -doelen.
Fieldlabs zelf, onder leiding van OMT-lid Andreas Voss, vindt niet dat er een publicatieplicht voor hen geldt. "Dit komt niet overeen met Nethics: hoe kun je mensen vragen deel te nemen aan coronaonderzoeken zonder ze volledig te informeren over de opzet, risico’s en uitkomstmaten?" zegt Els Maeckelberghe, universitair hoofddocent Medische Ethiek en Onderzoeksethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de Volkskrant.
Lex Bouter, hoogleraar methodologie en integriteit aan Amsterdam UMC reageert nog stelliger: "Het lijkt het erop dat de onderzoekers van Fieldlab de onderzoeksvoorstellen nog niet hadden uitgewerkt toen het subsidiegeld al was toegekend. Dat vind ik tamelijk bizar. Je kunt niet én serieus wetenschappelijk onderzoek doen én je niet houden aan de regels. Van wat er nu bekend is over dit onderzoek, springen de tranen me spontaan in de ogen."
Fieldlab-woordvoerder Tim Boersma geeft in de krant zelfs toe dat deelnemers niet eens weten hoe groot de risico's zijn van hun deelname aan de evenementen.
Bron(nen): De Volkskrant