6 manieren om innovaties de kop in te drukken

Management professor David Owens van de Vanderbilt Universiteit beschrijft de 6 meest voorkomende obstakels die innovaties in de weg staan:

 1. Het individu
  Mislukte innovaties zijn gebaseerd op slechte ideeën. Leer mensen andere manieren van denken. Zo zullen ze beter in staat zijn om goede ideeën te genereren en te herkennen.
 2. De groep
  Ook al zit de kamer vol met briljante geleerden: het sociale klimaat, de sfeer in het team, bepaalt of een innovatie slaagt.
 3. De organisatie
  Als een organisatie niet over een innovatiestrategie beschikt of geen structuur heeft die het mogelijk maakt om nieuwe ideeën uit te wisselen of niet voldoende personele, financiële of andere middelen heeft om een idee verder te ontwikkelen, is het onwaarschijnlijk dat hier veel innovaties het licht zullen zien.
 4. De markt
  Innovaties mislukken als een bedrijf er niet in slaagt om met een innovatie te komen die klanten bereid zijn te omarmen. Als er geen consumenten zijn die het nut en het belang van je idee inzien, was je idee wel creatief maar niet innovatief genoeg.
 5. De maatschappij
  Innovaties hebben weinig kans van slagen als een samenleving de waarden en idealen niet onderschrijft. Denk aan het klonen van mensen. Het is technisch mogelijk en het zou bepaalde voordelen kunnen hebben, maar de samenleving vindt het ethisch niet verantwoord.
 6. De technologie
  Om een innovatie te laten slagen, moet moet ze technisch haalbaar zijn. Onderzoek en ontwikkeling.vereisen ook toepassing van wetenschap en technologie.

Owens benadrukt dat deze obstakels niet alleen gelden voor het ontwikkelen van producten. Ze spelen net zo goed een rol bij het creëren van nieuwe processen of nieuwe diensten.

Meer hierover kun je lezen in zijn boek: Creative People Must Be Stopped: 6 Ways We Kill Innovation Without Even Trying.

Bron(nen):   Vanderbilt  Amazon