Paus geraakt door de kredietcrisis

Eind juni moet dan eindelijk de Pauselijke encycliek over de kredietcrisis verschijnen. Dat is niets te vroeg, merkt Der Spiegel op, want de kredietcrisis heeft inmiddels ook de Heilige Stoel bereikt. Ondanks een zeer behoudende beleggingsstrategie hebben Gods bankiers in het Vaticaan grote verliezen opgelopen, waardoor de boeken over het jaar 2008 zijn afgesloten met een verlies van 9 miljoen euro.
Het tekort is veroorzaakt door verliezen op de Amerikaanse hypotheekmarkt en ook op beleggingen bij een fonds van Goldman Sachs. Daarnaast kampt het Vaticaan met toenemende beveiligingskosten voor de Paus en met dalende inkomsten.
Paus Benedictus XVI weet dus waar hij het over heeft als hij nu de laatste hand legt aan zijn encycliek over de kredietcrisis. Zeker vier eerder versies hebben de drukpers niet gehaald - onder meer doordat de opstellers ervan werden achterhaald door de actualiteit. Het eerste deel van de encycliek zal vooral kritiek bevatten op het vrije-marktdenken. In het tweede deel worden morele principes uitgewerkt, die moeten aangeven hoe economische vooruitgang is te combineren met behoud van menselijke waardigheid, armoedebestrijding en natuurbescherming.

Bron(nen):   Der Spiegel