De hype van een WK: wat levert het Zuid-Afrika op?

Is het organiseren van de Olympische Spelen of het WK Voetbal per definitie gunstig voor een land? Gezien de enorme investeringen die een land moet doen om een dergelijk mega-evenement te kunnen huisvesten, is de vraag gerechtvaardigd of het op economisch vlak werkelijk iets oplevert. In El Pas vandaag een analyse.

In 1998 won het Franse voetbalelftal in eigen land het WK. Collectieve gekte was het gevolg. Nationale statistieken registreerden na de overwinning een toename van de consumentenuitgaven en de productiviteit alsmede een economische groei van 3,6%, 3,2% en 4,1% in de jaren die volgden. Ook Itali, dat in 2002 het WK won, zag de economische groei stijgen van 0,1% naar 1,9% in het daaropvolgende jaar. Toeval? Geen enkele studie heeft tot nu toe een werkelijk verband kunnen aantonen.

Experts noemen Griekenland als voorbeeld van hoe het niet moet. Het land organiseerde in 2004 de Olympische Spelen, maar de planning rammelde en er werd behoorlijk met geld gesmeten, wat naar schatting 5% van het BNP kostte. Het staatstekort liep in dat jaar op tot 7,5% en het ligt voor de hand om op een verband te wijzen met de economische crisis waar de Grieken nu mee te kampen hebben.

Wat een groot sportevenement doet voor het prestige van een land valt eveneens moeilijk te meten. Duitsland, dat in 2006 het WK organiseerde, wilde vooral het eigen imago wereldwijd verbeteren. En toen het hele land zich tijdens de wedstrijden in vlaggen hulde, was zoiets sinds de 'Wiedervereinigung' niet meer vertoond.
Het doel van Sydney, dat de Olympische Spelen in 2000 organiseerde, was om meer toerisme te trekken. Barcelona (OS 1992) wilde zich vooral op sportief vlak bewijzen. En het lukte Zuid-Korea om na de Spelen van 1988 de merken Samsung en Daewoo op de kaart te zetten. Het is echter de vraag hoe lang het landen lukt om de 'bubble' vast te houden die de (kortstondige) publiciteit rondom een groot sportevenement oplevert.

Wellicht lukt het analytici in de toekomst een werkelijk verband met economische groei aan te tonen en weten we over een paar jaar hoe Zuid-Afrika van dit WK heeft geprofiteerd. Voorlopig vragen critici zich vooral af wat dit land, waar gemiddeld 4.000 supporters op een voetbalwedstrijd afkomen, in de toekomst gaat doen met de zes enorme, nieuw gebouwde stadions die elk 40.000 toeschouwers kunnen ontvangen...

Bron(nen):   El Pais