Waarom er misschien wel weer gas uit Groningen moet komen

De gasprijzen gaan door het dak, Rusland dreigt de hele toevoer af te sluiten, en wij hebben in het noorden een prachtig gasveld liggen, waar we nauwelijks meer aan mogen komen. Voor mens, milieu en de portemonnee is het beter als er wel weer gepompt mag worden.

Jesse Frederik legt in De Correspondent uit hoe afhankelijk Europa is van Russisch gas. De mogelijkheden om Russisch gas te vervangen zijn ‘op zijn best extreem duur, op zijn slechtst fysiek onmogelijk’, oordeelden gasexperts van de Brusselse denktank Bruegel, die Frederik citeert.

De vinger legt hij op de zere plek door te schrijven: "Als je zelf geen gas produceert, maar het nog wel gewoon gebruikt, dan gaat er geen CO2-molecuul minder de lucht in. Dan is het eigenlijk gewoon decadente hypocrisie: een nevel van groene romantiek optrekken om inheemse gasproductie te blokkeren, maar ondertussen gewoon je gas uit Rusland halen, waar dat gas wordt gewonnen op een manier die het klimaat grote schade berokkent."

Want belangrijk verschil tussen de Nederlandse, Noorse en Britse gaswinning enerzijds en de Russische en Amerikaanse anderzijds: in die laatste landen lekt er veel meer methaan weg en dat broeikasgas is nog veel schadelijker dan CO2. Daarnaast kost het transport veel energie.

Volgens onderzoeksinstituut CE Delft neemt het equivalent aan CO2-uitstoot met 5,3 megaton toe voor elke 10 miljard kuub aardgas die we uit Rusland halen in plaats van uit Groningen. Dat betekent een extra uitstoot van 31,8 megaton CO2 per jaar als we Russisch gas gebruiken. En dat is dan weer net zoveel als alle uitstoot van verkeer en vervoer in Nederland.

In het gasveld in Groningen zit nog ruim 500 miljard kuub. Halen we er dit jaar 40 miljard kuub uit dan is dat tegen de huidige gasprijs maar liefst 84 miljard euro waard.

Schademeldingen
Natuurlijk moeten de Groningers gecompenseerd worden voor opgelopen schade en flink ook. Maar het kan geen kwaad om eerst eens te kijken naar hoe groot die schade precies is. Inmiddels voldoet elk gebouw in Groningen aan de strengste veiligheidsnorm. De kans dat een Groninger overlijdt door een aardbeving is eens in de 100.000 jaar.

Daarnaast worden er plots wel heel veel schademeldingen gedaan. In heel 2015 waren er vijf keer zoveel meldingen als in 2012 terwijl er maar een vijfde van de seismische energie vrijkwam. Na een beving in Huizinge, de zwaarste ooit, kwamen er wekelijks 200 schademeldingen binnen, vorige week waren dat er 840. Terwijl er nergens een beving was. Volgens rapporten van ingenieursbureaus is het moeilijk om buiten het epicentrum schade te relateren aan bevingen.

"Sinds januari 2020 werd circa 70 procent van de schade-opnames gedaan in een gebied waar de kans op schade juist het kleinst is (woningen liggen op circa 25-35 kilometer van de epicentra van de zwaarste bevingen)," stelde het Instituut voor Mijnbouwschade in oktober 2020 volgens de Correspondent.

Daar komt nog bij: ook twee derde van de Groningers zelf heeft geen probleem met extra aardgaswinning, zo blijkt uit een peiling van Dagblad van het Noorden.

Je kunt de Groningers die schade hebben aan hun woningen vorstelijk compenseren en daarnaast in deze moeilijke tijd gas uit de grond halen.

Lees het hele verhaal (inclusief bronnen) in De Correspondent.