Een derde van de wereld kookt op hout, evenveel uitstoot als alle vliegtuigen

Wereldwijd koken zo’n 2,4 miljard mensen nog op open vuur, met hout en houtskool. Dat is een derde van de wereldbevolking, waarvan een groot deel op het platteland in Afrika woont.

Dat koken op hout en houtskool brengt zo’n gigaton CO2-equivalent in de lucht, ongeveer evenveel als de hele wereldwijde luchtvaart. Sommige berekeningen stellen zelfs dat het evenveel broeikasgassen uitstoot als de luchtvaart en scheepvaart samen, schrijft HUMO, en dan wordt de ‘black carbon’ – het vieze en vervuilende roet – nog niet eens meegerekend.

Het gaat verschrikkelijk veel geld kosten om de luchtvaart klimaat-neutraal te krijgen en dat gaat ook decennia duren. Sneller en goedkoper kan het zijn om de houtkokers een alternatief te bieden. Maar dan moeten mensen die op hout koken niet alleen een betaalbaar alternatief krijgen, er is ook een culturele ommezwaai nodig; koken is vaak verweven met de cultuur.

Bron(nen):   Humo