Actiegroep ‘Stop de restschuld’ wil banken dwingen mee te betalen

Huiseigenaren die last hebben van een restschuld kunnen zich vanaf vandaag aansluiten bij de actiegroep Stop De Restschuld. Jurist Sven Hulleman zoekt medestanders in zijn strijd tegen de banken.'Er zijn bijna 700.000 mensen met een restschuld. Banken hebben een zetje van de rechter nodig om met ons dit probleem op te lossen.' Hulleman en zijn leden gaan net zo lang procederen tot een rechter de banken dwingt mee te betalen, 'Het burgerlijk wetboek is een rechtvaardig instituut. De rechter heeft de macht om bij veranderde omstandigheden, ook met terugwerkende kracht, een contract open te breken. Dat wil ik met een procedure bij de civiele rechter voor elkaar krijgen. Want de omstandigheden zijn veranderd, het is crisis!'

15 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. uknowme

  dus als ik het goed gegrijp wil deze actiegroep de banken eventueel via de rechter dwingen mee te laten betalen aan de restschuld. En wie gaat dat dan uiteindelijk betalen? Juist ja de belastingbetaler!
  Ik ben hier geen voorstander van, ik snap de woede tegen de banken wel zij hebben een smerige rol gespeeld en doen dan nog steeds. Maar dat wil niet zeggen dat ze van alles de schuld zijn. Mensen hebben ook een eiegn verantwoordelijkheid hierin

 2. Koos_Koets

  Ha-ha-ha, volkomen kansloze actie.
  De koop (van een huis bv) is gesloten tussen twee partijen, met wederzijdse instemming.
  De bank is geen partij in die koop/verkoop. Die heeft alleen voorzien in een financiering.
  Als je iets te duur gekocht hebt moet je bij jezelf te rade gaan, niet een ander de schuld geven.

 3. Marten L.

  Te duur huis kopen, en uiteindelijk de mensen die voorzichtiger waren en dat niet deden mee laten betalen via belasting of hogere banktarieven. En dan het woord ”rechtvaardig” in de mond nemen.

  • André Somers

   Daar heb je natuurlijk gelijk in, maar aan de andere kant is er ook een verantwoordelijkheid van de bank. De bank wordt geacht je een eerlijke voorlichting te geven over wat een verantwoorde lening is. Dat is kennelijk niet gebeurd. Ook is het helemaal niet zo vreemd dat de bank een deel van het risico moet dragen. Ze vragen immers ook dat je ze (dik) betaalt voor dat risico? Dat heet rente. Als het risico van de financiering kennelijk volledig bij de huiseigenaar ligt, dan klopt er iets niet in de overeenkomst.

   (in antwoord op Marten L.)
   • Marten L.

    Net als 2e-hands autoverkopers doen banken net alsof de belangen van klanten en zijzelf parallel lopen. En dat is natuurlijk niet zo maar als mensen geld nodig hebben om iets te kopen dat zij graag willen hebben, daalt hun beoordelingsvermogen. Als de bank ze geen geld had geleend waren ze waarschijnlijk boos naar een andere bank gegaan.
    Om de graaiers bij de banken ook nog te beschuldigen van je eigen naïviteit gaat weer net te ver.

    (in antwoord op André Somers)
 4. FloatingSoulPeter

  Zit wat in. Maar uiteindelijk zijn ze toch weer slechter af. Alles wordt niet voor niets steeds duurder. De banken beleggen in ‘derivaten’. Ze beleggen wel degelijk ergens in, want het levert uiteindelijk veel geld op gebakken lucht.
  Die restschuld ben je misschien dan wel kwijt.
  Maar dan moet je weer een huurhuis hebben ?
  Daar is inmiddels al zoveel op bezuinigd dat de ‘wachttijd’ zal exploderen en verdubbelen.

  Je had vooruit ook wel kunnen weten dat je vast zou lopen.
  Maar mensen willen vaak niks van te voren weten.
  Ja, dat is hetzelfde verwijt als werklozen krijgen die geen opleiding hebben of ongeschikt zijn voor de arbeidsmarkt.
  Je had gewoon moeten studeren.

  Maar als er geen geld meer is houdt alles op.
  Alles zit zo geraffineerd in elkaar dat je professor moet zijn.
  En dan nog.
  We heten niet allemaal naar die oplichter.

 5. manuel60

  Een ieder die ergens aan verdient doet dit ten kosten van een ander. Dus als iemand als van elkaar heeft, heeft hij ook geprofiteerd ten koste van andere. We hebben met ze alle wat regels afgesproken, hoe we met elkaar, elkaar een oor aan naaien. De banken ook. Als je niks met de rest schuld doet. Dan ga je de schuld sanering in, dat duurt drie jaar, Dan staat het saldo ook op nul, ten kosten van de bank. Crissis daar kan niemand rekening mee houden.

 6. Niels Sigmond

  Goedendag,
  allereerst bedankt voor uw bijdrage aan deze maatschappelijke discussie. Dit zal ons scherper maken en helpen ons standpunt bij de rechter kracht bij te zetten.
  Wij zijn Niels Sigmond, Narges Nasrat en Sven-ake Hulleman.
  Wat betreft het argument dat de bank geen partij is bij de (ver)koop van vastgoed:
  Dit ligt wel degelijk genuanceerder dan hierboven geschetst wordt. Het bedrag dat je kunt lenen hangt samen met de waarde van het verhypothekeerde goed (en uiteraard het inkomen). Er bestaan hypotheken die de waarde van het onderpand overschrijden. Dat kan alleen doordat zowel banken als burgers hebben gespeculeerd op onaflatende groei. In de tijd dat deze verwachting nog werkelijkheid werd, hebben zowel de burger (overwaarde) als de banken(meer/hogere hypotheken met hogere rentes) hiervan geprofiteerd. Nu dit niet meer zo blijkt te zijn en er verliezen genomen moeten worden komt dit volledig voor rekening van de burger. Wij pleiten dan ook voor een rechtvaardige verdeling naar rato van ‘de verantwoordelijkheid/genoten baten’.
  Daarnaast is het voor het slagen van deze procedure niet van essentieel belang dat er sprake is van ‘schuld’ aan de zijde van de bank. De wetgever heeft de rechter nadrukkelijk de mogelijkheid gegeven de gevolgen van een overeenkomst te wijzigen wegens onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding niet verwacht mag worden. Ongeacht of er een schuldige is of niet.
  Wat betreft het argument dat de ‘belastingbetaler’ zal opdraaien voor de kosten:
  Sinds de crisis is 80% van de hypotheken verstrekt met NHG (30% voor de crisis), de NHG fungeert als een verzekeraar voor de banken maar wordt bekostigd door de mensen met een hypotheek (terwijl deze juist als verzekeraar voor de burger zou moeten dienen). De kosten van de NHG worden zelfs in de hypotheek meegefinancierd. In de huidige situatie betaalt de burger de kosten dus de gehele ‘restschuld’.
  De ‘NHG verzekering’ zorgt er juist voor dat banken niet in gesprek willen gaan met iemand die betalingsproblemen heeft om tot een oplossing te komen. Zij hebben meer baat bij executie van de woning. Executie betekent voor een bank minder rompslomp, direct geld in handen en het tekort word toch wel aangevuld door de ‘NHG verzekering’.

  Voor al uw overige inhoudelijke vragen, commentaren en kritiek staan wij zeker open. Wij zoeken naar oplossingen zonder te denken dat wij de waarheid in pacht hebben.

  Stop de restschuld.

  • Koos_Koets

   Goedemorgen!
   Als ik uw argumentatie zo lees, heeft u eigenlijk drie problemen.
   1) U heeft een huis te duur gekocht.
   2) U heeft zich zand in de ogen laten strooien door een gladde hypotheek verkoper.
   3) U heeft, zoals u zelf zegt, gespeculeerd op onaflatende groei.

   Als het kaartenhuis op een gegeven moment instort, zitten mensen met een groot probleem.
   Echter, alle handtekeningen, zowel onder koop als hypotheekacte zijn vrijwillig gezet.
   Om een eventuele restschuld af te wentelen op een derde partij, zij het de bank of de gemeenschap, is niet correct.
   Eigen verantwoordelijkheid heet dat.
   Accepteer dat u voorlopig niet kunt verhuizen en geniet van uw huis.
   Als het het huis van uw dromen is (dat was het eens toch?) dan maakt het niet uit of het 100K of 200K waard is…. het is het huis van uw dromen.
   Resteert mij u een welgemeend en goed advies te geven… los uw hypotheek af!

   (in antwoord op Niels Sigmond)
   • manuel60

    Wat een makkelijke reaktie. Zeker als makkelijk gekregen en de buit al binnen. Vind het niet pas.

    (in antwoord op Koos_Koets)
    • Guido Van Broekhoven

     Koos Koets / Manuel60, dus u vindt het wel pas dat een bankdirecteur wegloopt met een bonus van 2 miljoen euro , wegens gebleken ongeschiktheid, en daarnaast er banken bij de regering aan moeten kloppen omdat ze te riskant hebben belegd, u vindt het dan ook WEL pas dat verzekeraars zoals NHG, welke het belang van uzelf (de burger) in ogenschouw moeten nemen, in feite alleen de banken belangen behartigen. U vindt het ook pas dat u als belastingbetaler daardoor ook minder pensioen krijgt. Hoe u het ook went of keert, deze adder bijt u in uw eigen achterwerk. Dus het beste is dan ook om te zorgen dat de zeepbel (de heffingsboom van banken), strenger gecontroleerd wordt en er niet zomaar te pas of te onpas belegd kan worden zonder daarvoor een redelijk bewijs te hebben dat het een goede belegging is.

     Afbetalen ja, maar dan wel de werkelijke waarde! en niet de heffingsboom waar de banken denken recht op hebben.

     5% over de totale hypotheekschuld , of 5% over het werkelijk geleende bedrag bij de nederlandse bank! dat scheelt nog al wat jaren afbetaling!

     daarnaast, hou even rekening dat banken maar 1% betalen aan de Nederlandse Bank voor geleend geld, en u 5% belast over het ”gecreeerde fictieve” geld.

     respectvol advies om Eerst even huiswerk te doen voordat u zomaar iedereen beschuldigt van blind-doekje.

     mvg
     Guido

     (in antwoord op manuel60)
   • Niels Sigmond

    Onderstaande tekst schetst niet mijn eigen situatie maar wel die van vele anderen.

    1. niet te duur gekocht, voor een marktconforme prijs in die periode.
    2. goed mogelijk, mede door deze gladde praatjes hebben zij miljoenen/miljarden kunnen verdienen (zorgplicht?)
    3. net zoals de banken.

    Ja er is een contract/hypotheekakte getekend en ja, in beginsel dient dit nageleefd te worden. De wetgever heeft echter voorzien in een bepaling die het mogelijk maakt om bij onvoorziene omstandigheden een contract weer open te breken.

    (in antwoord op Koos_Koets)
 7. Koos_Koets

  ad 1) U schijnt niet te kunnen of willen beseffen (en met u vele anderen) dat de marktconforme prijs niet per definitie de waarde van de onderliggende goederen reflecteerd. m.a.w. u heeft gewoon teveel betaald voor die stapel stenen/dakpannen.
  ad 2) Waarom ook niet de verkoper aanklagen, die heeft, uw redenatie doortrekkend, dan toch ook een zorgplicht?
  ad 3) Speculeren met geleend geld is spelen met vuur!

 8. John Rambo

  Wij hebben een aflossingsvrije hypotheek.
  Er wordt helemaal niks afgelost. Is geen probleem zei de bank toen we deze afsloten, huizenprijzen stijgen immers, en straks verkoop je het met winst, en heb je nog geld over.
  Nu kan ik net de maandelijkse rente betalen.
  Oplossing: We verhuizen zonder medeweten van de bank naar een huurhuis.
  We proberen er nog zoveel mogelijk geld uit te slaan, en bewaren dit cash.
  We gaan in de schuldhulpverlening, en laten de bank lekker verrekken met hun rotzooi.
  Je kunt proberen door te gaan met betalen, maar…
  Je schulden worden nooit afbetaald in geval van een aflossingsvrije hypotheek.
  Straks ben je 65, moet van een pensioentje rondkomen, en zit met een schuld van een paar ton, en een huis dat maar een mini-fractie daarvan waard is.
  Want geloof maar niet dat het nog een keer goedkomt met die prijzen.
  Over een aantal jaren koop je een huis van wat je kinderen in hun spaarpot hebben.

  Heb je een aflossingsvrije hypotheek? Dump die hut zo snel je kan.
  Het is niet jouw eigendom, want je hebt een schuld hoger dan de waarde ervan. En hoe langer je wacht, zoveel minder wordt het huis waard.
  Je problemen zullen steeds penibeler worden als je dit niet doet.
  Straks ben je 65, en kun je het van je pensioentje niet meer betalen.
  Tevens huur je het eigenlijk van de bank, maar doet zelf alle onderhoud.
  Ze lachen zich helemaal kapot om zulke boerensukkels, maar ze zullen hun trekken thuiskrijgen.

  Je kan wel beweren dat dit allemaal eigen schuld is, maar als ik als automonteur jou een fles motorolie verkoop, vertrouw je er toch ook op dat die goed is voor jouw auto? Als ik bij jou het gas aanleg, vertrouw je er toch op dat je huis er volgende week ook nog staat?
  Zo vertrouwde ik ook mijn bank. Zij gaven mij raad. “We doen het zo, en zo, en dan komt het goed”. Maar het enige wat goed kwam zijn de bonussen van die geldwolven.
  Ze zullen hun moeder aan de eerste de beste slavendrijver meegeven voor een handjevol briefjes met cijfers erop.

  FUCK THEM ALL!

 9. remco

  Hoe is het nu met stop de restschuld?op de site staat steeds hetzelde zonder updates,volgens mij hebben ze geen schijn van kans.

Reacties niet toegestaan