De pensioenen kunnen omhoog, maar met hoeveel?

Economie
vrijdag, 04 november 2022 om 6:46
161479935 m
Na jaren tobben staan de pensioenen er goed voor. Omdat de rente stijgt is er meer ruimte voor het verhogen van de pensioenen. Dat komt goed uit: door de inflatie gaan gepensioneerden er zonder indexatie zeer fors op achteruit.
Maar volgens het FD vinden de bestuurders van pensioenfondsen het moeilijk om te bepalen met hoeveel de pensioenen omhoog kunnen. In het zicht van het nieuwe pensioenstelsel zijn er namelijk veel minder regels waar besturen van fondsen zich aan moeten houden. En de bestuurders willen graag de huidige gepensioneerden goed behandelen, maar er moet ook voldoende geld in kas blijven voor later.
PME-bestuurder Uijen tegen het FD: 'Je wil voorkomen dat je de uitkeringen later weer moet verlagen omdat je een verkeerde inschatting hebt gemaakt. Dat hakt er zo in bij mensen en bij bestuurders'.
En zo ontstaat de wonderlijke situatie dat pensioenfondsen eindelijk, na jaren stilstand, de pensioenen kunnen en mogen verhogen, maar dat ze niet goed durven.
Bron(nen): FD