In deze Europese landen is de kans op blijvende armoede groot

Economie
woensdag, 18 mei 2016 om 9:38
welingelichtekringen header 1
De crisis is dan wel voorbij, het economisch herstel in Europa laat nog te wensen over. Een kwart van de Europeanen heeft nog altijd een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. Een aantal landen bevindt zich in de gevarenzone als het gaat om blijvende armoede. Gemiddeld is de kans daarop in Europa ruim 10 procent. Vooral in Spanje, Roemenië en Litouwen gaat het slecht, maar ook in Portugal en Griekenland is de kans op armoede aanzienlijk. Er heerst blijvende armoede als mensen in het afgelopen jaar en minstens twee van de drie voorgaande jaren een inkomen hadden onder de armoedegrens. Op deze kaart is te zien in welke Europese landen de kans daarop het grootst is.
Bron(nen): The Independent