Opmerkelijk: ouderen met obesitas gaan helemaal niet eerder dood

Ouderen met ernstig overgewicht of obesitas leven gemiddeld net zo lang als ouderen met een gezond gewicht. Dat is de opvallende conclusie die onderzoekers van het Erasmus MC trekken na een studie onder 6.500 mensen van 55 jaar en ouder. Wat de reden daarvoor is, is nog onduidelijk. Symen Ligthart van het Erasmus MC geeft in het AD een mogelijke verklaring. "Oudere mensen belanden soms in het ziekenhuis. Een theorie is dat de groep die een vetlaagje heeft, meer reserves heeft en het ziekenhuisproces beter aankan." De conclusie geldt overigens alleen voor ouderen met overgewicht. Te dikke jongeren gaan wel eerder dood, zo toonden Canadese onderzoekers twee jaar geleden  al aan. 20- tot 40 jarigen met ernstig overgewicht leven gemiddeld bijna zes jaar korter. 40- tot 60-jarigen leveren zo'n 1,7 tot 3,0 levensjaren in. "Het verlies in levensjaren loopt dus af naarmate mensen met overgewicht ouder worden. Dat komt overeen met onze studie, waar de gemiddelde leeftijd 70 was," zegt Ligthart. "Als je eenmaal oud bent geworden met obesitas, zing je kennelijk die laatste jaren ook nog wel uit."

Bron(nen):   AD