Grootste daling in CO2-uitstoot ooit, maar zelfs het stilleggen van de economie is lang niet genoeg

De wereld zit binnen en dat is goed voor het milieu. Sinds het begin van de metingen is de CO2-uitstoot niet zo hard gedaald, maar het is niet genoeg.

Uit een Britse studie, die in vakblad Nature Climate Change verscheen, blijkt dat de uitstoot van het broeikasgas met 17 procent is gedaald vergeleken met vorig jaar rond deze tijd. Toen de lockdown op zijn strengst was, daalde de emissie van koolstofdioxide in het Verenigd Koninkrijk zelfs met 31 procent en in Australië met 28,3 procent. De industrie en elektriciteitscentrales zijn goed voor 86 procent van de totale afname.

"Dit is een heel grote daling, maar tegelijkertijd is er nog 83 procent van de wereldwijde emissies over. Dat maakt duidelijk hoe moeilijk het is om CO2-uitstoot te reduceren enkel door gedragsverandering," zegt hoofdonderzoeker Corinne Le Quéré, professor klimaatverandering aan de University of East anglia. "En het is niet wenselijk. Dit is niet de manier om klimaatverandering tegen te gaan."

De afname van CO2-uitstoot is tijdelijk. Over het hele jaar gezien wordt er een daling verwacht van slechts 7 procent, mits enkele maatregelen van kracht blijven. Wordt alles half juni weer normaal, dan bedraagt de jaarlijkse afname nog maar 4 procent. Dat is nog altijd de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog en een groot contrast vergeleken met de afgelopen jaren, waarin de uitstoot jaarlijks met 1 procent toenam.

"Maar op de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs heeft het nauwelijks invloed," aldus Le Quéré. "Enkel gedragsverandering is niet genoeg," benadrukt ze. "We hebben structurele veranderingen nodig van de economie en de industrie. We moeten deze kans grijpen om die veranderingen door te voeren."

Mark Maslin, klimaatprofessor aan University College London, die niet betrokken was bij het onderzoek, is het met haar eens. "De echte les van deze pandemie is dat we onze energieproductie zo snel mogelijk moeten veranderen, weg van fossiele brandstoffen."

Bron(nen):   The Guardian