Meer plastic op aarde dan zoogdieren: ecosystemen dreigen in te storten

Er is meer kilo plastic op aarde dan er zoogdieren zijn en het brengt de ecosystemen op de planeet uit balans, waarschuwen onderzoekers.

Volgens de studie die in ‘Environmental Science & Technology’ verscheen is de grens bereikt van wat de aarde aan kan op het gebied van chemische vervuiling.

Waar de wetenschappers dat op baseren? Ze stelden een zogenoemde planetaire grens vast waarop we als mensen de planeet zo ernstig hebben vervuild dat de stabiliteit van de laatste 10.000 jaar in gevaar komt. Als voorbeeld noemen ze het sterven van insecten door pesticiden, terwijl veel van die diertjes fundamenteel zijn voor ecosystemen.

De experts stellen dat er strengere regels nodig zijn, zoals limieten aan de productie van chemische stoffen en de mate waarin ze in de natuur terecht mogen komen.