Stikstofuitstoot veestapel verder gedaald: onder EU-norm

Vorig jaar was de stikstofuitstoot van de Nederlandse veestapel 3,7 procent lager dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee blijft Nederland onder de norm voor de maximale uitstoot van de Europese Unie.

De stikstofuitstoot lag bijna 7 procent onder wat de EU nog als aanvaardbaar acht. Sinds 2017 is de stikstofuitstoot van koeien, varkens en ander vee met 41 miljoen kilo afgenomen, oftewel 8 procent. Driekwart van die afname komt doordat boeren minder koeien zijn gaan houden, maar ook het aantal varkens en kippen daalt al jaren. Verder is de fosfaatuitstoot omlaaggegaan met 1,8 procent, die daarmee eveneens onder het EU-plafond blijft.

Maar de EU-normen worden dan misschien niet overschreden, de uitstoot rond natuurgebieden is nog wel altijd te hoog. In ongeveer driekwart van de natuurgebieden moet er minder stikstof neerdalen. Daarvoor moet de stikstofuitstoot met nog eens 40 procent omlaag.