Klimaatpot oneerlijk verdeeld: ‘Kwetsbaarste landen krijgen laagste bedrag per persoon’

Niet alleen worden veel derdewereldlanden veel harder getroffen door de klimaatcrisis dan het Westen, ze krijgen ook nog eens het minste geld uit de klimaatpot.

"Onze hoofdboodschap is vooral dat er op alle fronten nog steeds te weinig gebeurt", zegt Maarten van Aalst, hoogleraar klimaatrampen aan de Universiteit Twente en hoofdauteur van VN-klimaatpanel IPCC, tegen NU.nl. "Maar vooral voor aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering ontbreekt geld, en specifiek voor steun voor de allerarmste landen."

"Ons rapport laat zien dat de kwetsbaarste landen de laagste bedragen per persoon ontvangen. De landen die het minst krijgen zijn de landen die al lang in een crisis verkeren, bijvoorbeeld door conflicten."

Van Aalst noemt Somalië als voorbeeld. "Dat land is duidelijk extreem kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, maar mensen ontvangen daar bijna niets uit de klimaatfondsen." Juist de Hoorn van Afrika, waar Somalië toebehoort lijdt zwaar onder extreme droogte, maar door de vele andere problemen die er spelen, staat klimaat er niet hoog op de agenda.

Bron(nen):   NU.nl