TNO maakt gehakt van Haags Klimaatakkoord: ‘Vooral de belangen van grote bedrijven veiliggesteld’

In 2019 tekenden de overheid, bedrijven, vakbonden en ngo's samen het Klimaatakkoord, een pakket maatregelen waardoor de CO2-uitstoot in Nederland 49 procent moet zijn geslonken in 2030 vergeleken met 1990. Uit onderzoek van TNO blijkt nu dat burgers en het midden- en kleinbedrijf er bekaaid van afkomen.

De Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) evalueerde op eigen initiatief het Klimaatakkoord en rondde ruim een jaar geleden het rapport getiteld 'Akkoord van belang' af. Pas vorige week, na een beroep op de Wet open overheid (Woo), is dit wetenschappelijke rapport gepubliceerd. Dit is pikant, niet in het minst vanwege het overleg voor het Landbouwakkoord dat momenteel in volle gang is. Critici stellen dat dezelfde fouten zich nu dreigen te herhalen.

De bedrijfslobbies regeren

Het rapport trekt harde conclusies. De belangen van grote bedrijven staan voorop, terwijl Jan met de pet en het MKB aan het korste eind trekken. Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels presenteerde in juni 2019 het Klimaatakkoord samen met toenmalig minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD). “Het is gelukt en het is beter, ambitieuzer en goedkoper dan we dachten”, zei Wiebes. Nijpels noemde het een 'ongekende prestatie' dat zoveel partijen 'tot een breed gedragen pakket aan maatregelen' waren gekomen.

De hamvraag is volgens het TNO: wie schreven dat Klimaatakkoord nou eigenlijk? Het rapport staat vol harde conclusies.

Onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) dook ook diep in de materie en sprak met een aantal betrokken partijen over de bevindingen.