Obama toch moslim?

Hoewel hij zichzelf tijdens zijn toespraak in Caïro nog typeerde als christen, sprak de Amerikaanse president Barack Obama in de Egyptische hoofdstad opvallend vaak als een moslim. Tot die conclusie komt de columnist Frank Gaffney Jr. op de site van zijn eigen denktank Center for Security Policy. Gaffney stelt zichzelf na analyse van Obama's speech de vraag of de president niet daadwerkelijk een moslim is.
Gaffney illustreert deze opmerkelijke 'beschuldiging' onder het kopje 'America's First Muslim President' met islamgerelateerde citaten uit Obama's toespraak van donderdag.
Hij merkt als eerste op dat Obama tot viermaal toe aan de Koran refereerde als de 'heilige Koran'. Volgens Gaffney gebruiken niet-moslims deze term zelden.
Ook valt de columnist van The Washington Times over het volgende statement van Obama, dat een christen volgens Gaffney nooit zou maken: "...when Jerusalem is [..] a place for all of the children of Abraham to mingle peacefully together as in the story of Isra, when Moses, Jesus, and Mohammed (peace be upon them) joined in prayer." Dat 'peace be upon them' zeggen moslims volgens Gaffney over de profeten, omdat zij geloven dat ze dood zijn. Obama had dat volgens Gaffney niet kunnen zeggen, want christenen geloven naar zijn zeggen dat Jezus de levende en onsterflijke zoon van God is.
Tot slot neemt Gaffney het Obama kwalijk dat hij zijn schatting van het aantal moslims in de Verenigde Staten baseert op de islamistische Moslimbroederschap en dat hij het belang van  moslims in de geschiedenis van Amerika overdrijft.
Gaffney concludeert uiteindelijk dat het niet uitmaakt of Obama daadwerkelijk een moslim is of dat hij doet alsof. Door zijn verzoenende houding, zelfs in de richting van een beweging als de Moslimbroederschap, bemoeilijkt hij de integratie van Amerikaanse moslims, aldus de columnist.

Bron(nen):   Center for Security Policy