Het westen wordt verlamd door angst

Hoe kan het toch, vraagt Der Spiegel zich af, dat de fatwa tegen Salman Rushdi, wegens zijn roman De Satanische Verzen, zoveel protest opriep onder regeringsleiders en intellectuelen? Terwijl vrijwel niemand het nu opneemt voor Kurt Westergaard, de Deense tekenaar die bijna was afgeslacht door een Somalische moslim?
Aan de tekeningen kan het niet liggen, zo weet het Duitse weekblad. Die zijn volstrekt onschuldig. Afgemeten aan de verontwaardiging over de spotprenten is er heel wat aan de hand, maar het protest wordt aangevoerd door mensen die de tekeningen nooit hebben bekeken. "Het is al blinden die over kunst discussiëren. Als eunuchen die over seks praten."
Die laatste sneer is bedoeld voor onder meer auteur Günter Grass, die Salman Rushdie te hulp schoot, maar de tekeningen van Westergaard omschreef als 'een fundamentalistische actie' die geen bescherming van het recht op vrije meningsuiting verdiende. Der Spiegel: Voor Grass zijn de doodsbedreigingen even verwerpelijk als de tekeningen.
Het enige wat is veranderd sinds de fatwa tegen Rushdie, is het succes waarmee islamitische fundamentalisten terroristische aanslagen hebben uitgevoerd. En dus is de conclusie van dit mooie stuk onverbiddelijk: Westergaard moet het nu stellen zonder dezelfde rugdekking omdat westerse politici en intellectuelen worden verlamd door angst.
"Het Westen praat over de-escaleren. Het enige probleem is dat de andere partij geen enkele boodschap heeft aan de-escaleren."

Bron(nen):   Der Spiegel