Bert Keizer: moslims worden in Nederland juist langer in leven gehouden

Opinie
zaterdag, 04 maart 2017 om 13:44
welingelichtekringen header 1
Volgens Tunahan Kuzu worden nieuwe Nederlanders tot in de dood gediscrimineerd. Veel eerder dan bij oorspronkelijke Nederlanders wordt de stekker er uit getrokken zodat ze dood gaan. Opgeruimd staat netjes. De meest welsprekende deskundige op dit gebied is dokter Bert Keizer. Hij schrijft vandaag in Trouw hoe het werkelijk zit. En dat is precies andersom. "Het Europese sterfbed betekent vaak (ik praat over gemiddelden natuurlijk) dat de dokter samen met de patiënt na verkenning van de nog resterende mogelijkheden tot de vraag komt: Wat gaan we nog allemaal doen om de dood op afstand te houden, of houden we daar mee op omdat het uitstel alleen maar meer leed toevoegt aan de situatie? (...)In het verloop van dat Europese sterfbed wordt de dood bewust binnengelaten. Mocht de benodigde pijnstilling ertoe leiden dat de zieke het bewustzijn verliest, of dat hij wat eerder dood gaat, dan nemen we dat allemaal voor lief." Bij moslims is dat vrijwel altijd een onbestaanbaar gesprek, ervaart Keizer. "Het moslimsterfbed gaat heel anders. Het idee dat je de dood binnenvraagt of versnelt is hen een gruwel. Het is niet aan de mens om zich op een dergelijke sturende wijze met de dood te bemoeien. Wij zijn allemaal in Gods hand en Hij zal besluiten wanneer een mens sterft. De mens heeft tot taak om het leven onder alle omstandigheden te bevorderen." Moslims krijgen dus geen palliatieve behandeling, waardoor ze met morfine bewusteloos rustig sterven. Sterker: ze worden vaak vlak voor hun dood nog naar het ziekenhuis gesleept.