Verklaring voor zijn blonde haar: Geert Wilders heeft Indische wortels

Geert Wilders stamt van moederskant af van een Nederlands-Indisch voorgeslacht, zo blijkt uit genealogisch onderzoek, dat deze week wordt gepubliceerd in De Groene Amsterdammer. Volgens dr. Lizzy van Leeuwen, specialist in Nederlands postkoloniale geschiedenis, heeft Wilders’ Indische familiegeschiedenis grote invloed op zijn politieke ideologie. ‘Meer dan wat ook is Wilders te plaatsen als een pur sang postkoloniale revanchist, geobsedeerd als hij is door het terugdraaien van naoorlogse geopolitieke demografische veranderingen en het rechtzetten van historische fouten.’

Van Leeuwen vond in het Nationaal Archief het dossier van Johan Ording, de grootvader van Wilders. Ording was adjunct-directeur financieel toezicht in Oost-Java, waar hij trouwde met Johanna Meijer, afkomstig uit een bekende joods-Indische familie. In 1934 werd hij ontslagen wegens ‘ernstig wangedrag’ en werd zijn terugkeer naar Nederlands-Indië – hij was op verlof in Nederland – niet vergoed. Ook kreeg hij geen pensioen, waardoor het gezin in grote financiële moeilijkheden kwam. Het kan niet anders, aldus Van Leeuwen, of deze wrange gebeurtenissen hebben diepe sporen achtergelaten in de familie.

Over de familieachtergrond van Geert Wilders is weinig bekend, niet in de laatste plaats omdat hij daar zelf terughoudend over is en soms zelfs de feiten verdraait. Lizzy van Leeuwen betoogt deze week in De Groene Amsterdammer dat Wilders’ politieke grondslag deels is gelegen in zijn Indische achtergrond. ‘Het haar van Wilders is een politiek symptoom dat ten onrechte niet serieus wordt genomen.’
'Een geniale ingeving van Wilders', zegt de antropologe over zijn geblondeerde lokken. 'Want mochten zijn eigen allochtone roots nog duidelijk blijken uit zijn fysieke verschijning, zou zijn anti-islamdiscours minder geloofwaardig klinken.'

Antropologe Van Leeuwen legt nog een gedurfde band tussen Wilders en de nazi's: 'Zijn anti-islamitische opstelling en extreme patriottisme deelt Wilders met veel andere politici van Indische afkomst, ook met de nationaal-socialistische NSB die in Nederlands-Indië in de jaren dertig heel populair was.'

Bron(nen):   De Groene Amsterdammer  De Standaard    

1 Reactie Doe mee met de discussie →