Japan is banger voor China dan voor Rusland

Japan zal binnenkort zijn defensiestrategie radicaal omgooien. Sinds de hoogtijdagen van de Koude Oorlog is het belangrijkste deel van Japan's artillerie en raketafweer noordwaards gericht, tegen Rusland. Japan zal in de toekomst zich meer richten op mobiele eenheden die zichbezig moeten gaan houden met de bedreigende aanwezigheid van China aan zijn zuidelijke grenzen.
Volgens The New York Times komt de draai van Japan na een oproep van de Verenigde Staten zijn militaire aanwezigheid beter te doen gelden na de provocaties van Noord-Korea en de groeiende militaire macht van China in de regio. Japan gaat zich in militair opzicht sterker verbinden aan de VS. Japan is door het Amerikaanse leger ook al uitgenodigd deel te nemen aan gezamelijke militaire oefeningen, waar ook Zuid-Korea bij betrokken is.
Zuid-Korea heeft nogal wat te stellen gehad met het brute optreden van de Japanners in de Tweede Wereldoorlog, en ook in Japan zelf bestaat de nodige weerstand tegen een eventueel militair bondgenootschap. Het voorstel is dan nog in zowel Japan als in Zuid Korea koeltjes ontvangen maar de tijd lijkt rijp voor nieuwe stategische bondgenootschappen in Oost-Azie.

Bron(nen):   The New York Times