Grappig onderzoek: Harry Potter-lezers moeten niets van Trump hebben

Professor Diana Mutz van de universiteit van Pennsylvania deed een opvallend onderzoek: Ze ondervroeg mensen naar hun consumptie van Harry Potter-boeken en naar hun mening over Donald Trump, de doodstraf, moslims en waterboarden. Wat bleek? Hoe meer Harry Potter er gelezen is, hoe negatiever mensen over Trump oordeelden. Voor haar onderzoek ondervroeg Mutz 1.142 Amerikanen in 2014 en 2016. Om Trump een waardering te geven werd er gewerkt met een schaal van nul tot honderd. Ieder gelezen Harry Potter-boek verlaagde de waardering van Trump met twee tot drie punten. Mutz: 'Dat lijkt weinig, maar iemand die alle zeven boeken heeft gelezen, geeft Donald Trump gemiddeld achttien punten minder'. Bij het onderzoek werd rekening gehouden met geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en religie. Het Harry Potter-effect is opvallend, maar niet onlogisch. In Harry Potter-boeken draait het om tolerantie, respect voor dingen die anders zijn en het vredig oplossen van conflicten. Potter redt zelfs het leven van zijn tegenstander Draco Malfidus. Mutz: 'Omdat de politieke uitspraken van Trump lijnrecht tegenover de waarden van de Harry Poter-reeks staan, heeft blootstelling aan Harry Potter invloed op hoe Amerikanen reageren op Donald Trump'.  

Bron(nen):   University of Pennsylvania   Scientias