Formatie zou bijna klaar zijn

Politiek
donderdag, 02 december 2021 om 7:42
anp 440161078
De vier onderhandelende partijen hopen in de week voor het kerstreces, dat start op vrijdag 17 december, een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Dat zeggen meerdere Haagse ingewijden tegen het FD.
Het nieuwe kabinet-Rutte IV zou dan begin januari op het bordes kunnen staan. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn nu vooral nog bezig met de venijnige financiële details, zoals de lastenverdeling tussen burger en bedrijfsleven. De kans dat de formatie alsnog mislukt is heel klein.
Eerder lekte al uit dat het nieuwe kabinet drie nieuwe begrotingsfondsen wil optuigen om grote maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, het woningtekort en het stikstofprobleem aan te pakken. Daarvoor willen de vier potentiële coalitiepartijen eenmalig tientallen miljarden euro's lenen.
Zo wordt er waarschijnlijk €20 mrd tot €30 mrd uitgetrokken voor de transformatie van het platteland, zeggen bronnen. Dit miljardenplan is niet alleen bedoeld voor de (vrijwillige) uitkoop of verplaatsing van boerenbedrijven, de omschakeling naar kringlooplandbouw, maar ook voor de verbetering van de waterkwaliteit en de versterking van kwetsbare natuur. 'Met een gerichte aanpak willen wij per gebied gaan kijken wat er nodig is om de natuurdoelen te halen en het platteland leefbaar te houden.'
Bron(nen): FD