Ongelijkheid neemt toe door lange sluiting van scholen

De scholensluiting leidt tot meer ongelijkheid. Hoger opgeleide ouders zijn veel beter in staat om hun kind te helpen met schoolwerk dan lager opgeleide ouders. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

"Het gevolg is dat kinderen in een zogenoemde kansrijke omgeving meer kunnen leren in een periode met scholing op afstand dan kinderen in een kansarme situatie", zegt socioloog Thijs Bol tegen de NOS.

De verschillen zijn groot. Van de hoogopgeleide ouders van middelbare schoolkinderen is 75 procent in staat om te helpen bij huiswerk tegenover 40 procent van de laagopgeleide ouders.

Daarnaast is er een groep arme kinderen die geen laptop heeft. "Ongeveer een derde van de kinderen uit de steekproef heeft geen eigen laptop of tablet om mee te werken", zegt onderzoeker Bol.

"Dit komt gedeeltelijk doordat het vanuit school niet altijd nodig is. Maar er zijn ook ouders die aangeven dat hun kind geen eigen computer heeft terwijl dat wel belangrijk is voor het schoolwerk." 

Eerdere onderzoeken wezen al uit dat ongelijkheid toeneemt tijdens de zomervakantie, omdat kinderen van hoogopgeleide ouders dan bijvoorbeeld meer lezen, naar musea gaan of andere educatieve dingen doen. Die zomervakantie komt er nu nog eens over heen.

Bron(nen):   NOS