Geen tijd om dit te lezen?

Geen tijd om dit te lezen? Lees dan dit!
Onder dit motto schrijft Sue Shellenbarger in The Wall Street Journal een column over time-management: hoe gebruik ik mijn tijd zo efficient mogelijk.
Ze heeft voor ons navraag gedaan en ontdekt dat er in wezen drie technieken zijn, die ze alle drie heeft uitgeprobeerd. Dit zijn ze:

1. Getting Things Done, ofwel de GTC-techniek. De aartsvader van de techniek – David Allen – heeft meer dan een miljoen boeken over zijn methode verkocht. Alles draait om een systeem waarin alle taken verschillende prioriteiten krijgen.
2. De Pomodoro-techniek. Een keukenwekker – in de vorm van bijvoorbeeld een tomaat – dwingt ons 25 minuten aan één taak te werken zonder ons te laten afleiden. De eenvoud is bedrieglijk.
3. De Franklin Covey Focus-techniek. Maakt onderscheid tussen vier soorten taken: urgent en belangrijk; belangrijk maar niet urgent; urgent maar niet belangrijk; niet urgent en niet belangrijk. Breekt met ons idee dat alles ‘urgent’ is.

En raad wat? Ze hebben alle drie hun nut. De kunst – zo is de conclusie – is een persoonlijke mix te vinden van rituelen die ons productiever maken.

Bron(nen):   The Wall Street Journal