"> Geld opzij zetten bij coöperatie DELA – Wel.nl

Geld opzij zetten bij coöperatie DELA

Iedereen kent DELA, de coöperatieve vereniging die een klein bedrag per maand voor een goed geregelde uitvaart zorgt. Maar DELA biedt al jaren ook diensten voor tijdens het leven in plaats van erna. Zo kun je bij DELA geld opzij zetten voor de toekomst. Tot de crisis van 2008 was geld opzij zetten voor later niet altijd even slim. Mensen die er op los leefden werden beloond, omdat zij recht hadden op bijstand, huursubsidie of een plek in een bejaardentehuis op het moment dat ze dat nodig hadden. Mensen die geld opzij hadden gezet hadden minder recht op bijstand of subsidie bij onvoorziene omstandigheden, omdat ze eigen vermogen hadden. Nu de verzorgingsstaat in huidige vorm onbetaalbaar is geworden, begint het weer slim te worden om zelf geld opzij te zetten. Immers: zorg, een studie voor je kinderen, en een leuk leven na je pensioen zijn duur. En het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid voor ons gaat zorgen op het moment dat we dat nodig hebben. Net zoals de DELA uitvaartverzekering een mooie uitvaart voor een klein bedrag per maand mogelijk maakt, maakt de DELA spaarverzekering mooie doelen tijdens het leven mogelijk. Zoals ouders die geld opzij willen zetten voor het rijbewijs van hun zoontje die net zoveel van auto’s houdt als vader. Of grootouders die geld opzij willen zetten voor een studiereis voor hun kleindochter die net zo nieuwsgierig is als oma. Op de website van coöperatie DELA zie je hoe je met hun producten meer voor elkaar kunt betekenen. Bijvoorbeeld met de spaarverzekering, waarmee je geld opzijzet voor mooie doelen tijdens het leven. Toekomstplannen maak je mogelijk met de spaarverzekering van coöperatie DELA. Voor de spaarverzekering van DELA geldt:
  • Looptijd van de verzekering is 10 jaar
  • Tussentijds geld opnemen is niet mogelijk. Stoppen binnen 10 jaar kan en kost € 150
  • Het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder depositogarantiestelsel.
risicoindicator2 DELA is een sterk Nederlands merk dat al meer dan 75 jaar bestaat. DELA is ontstaan in Eindhoven, waar een aantal mensen zich verbaasde over het verschil tussen arm en rijk bij uitvaarten. Uit solidariteit startten zij een coöperatie waarbij mensen met weinig vermogen voor een klein bedrag verzekerd waren voor een uitvaart. Dela
 

Bron(nen):   DELA CoöperatiespaarPlan