Vrouwencondoom in de strijd tegen hiv en moedersterfte

In ontwikkelingslanden lopen 705 miljoen vrouwen en meisjes het risico om ongepland zwanger te worden. Dat is 50% van alle meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Door complicaties die optreden tijdens zwangerschap en bevalling en door onveilige abortussen sterven jaarlijks 350.000 vrouwen. Bovendien is er sprake van een feminisering van de aids-epidemie: 60% van de nieuwe volwassen hiv-geïnfecteerden is vrouw, bij jongeren is dat zelfs 75%.

Het vrouwencondoom gaat zowel ongewenste zwangerschappen als hiv en moedersterfte tegen. Een groot voordeel is dat vrouwen zelf maatregelen kunnen treffen om zich te beschermen tegen soa’s, hiv-infecties en ongeplande zwangerschappen. Toch wordt er nog te weinig geïnvesteerd in het beschikbaar stellen ervan, al is er de laatste jaren wel een duidelijke stijging in de distributie door overheden en internationale organisaties merkbaar.

In Zuid-Afrika worden al jaren vrouwencondooms beschikbaar gesteld door de regering via distributiepunten in het hele land en wordt streng toezicht gehouden op de kwaliteit ervan. Onlangs heeft een rechter van de Pretoria High Court nog een vonnis uitgesproken waardoor de aanbesteding aan een bedrijf dat vrouwencondooms leverde van inferieure kwaliteit teniet werd gedaan. De rechter oordeelde dat het uitgesloten was dat een overheidsdienst condooms zou laten verspreiden die niet in overeenstemming zijn met de eisen die daaraan gesteld worden door het ministerie van Volksgezondheid.

Volgende week (17 en 18 november 2011) vindt in Den Haag een internationale conferentie van het Universal Access to Female Condoms (UAFC) plaats over dit onderwerp.

Doutzen Kroes ging het vrouwencondoom alvast uitproberen.

Bron(nen):   Independent Online  UAFC conferentie 2011