De plaats van de school bepaalt de kleur van piet

Vandaag brengt sinterklaas een bezoekje aan de scholen in ons land, maar wat voor kleur hebben zijn pieten? Zwart, wit met roetvegen of alle kleuren van de regenboog, de kleur hangt voornamelijk af van de plaats van de school, schrijft de NOS, die sprak met dertig schoolbesturen, waar ruim duizend basisscholen onder vallen. Meer dan de helft laat weten dat ze hun school aanraden naar de samenstelling van de wijk te kijken. Het komt er over het algemeen op neer dat buiten de Randstad de meesten pieten zwart zijn. Binnen de Randstad verandert hij langzaam. Een aantal schoolbesturen geeft wel een richtlijn uit, waarin zij vooral de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens volgen. Dat betekent dat Piet binnen drie jaar aangepast wordt op stereotype kenmerken als zwarte kleur, rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen. Uit de rondgang bleek dat de meeste scholen traditionele Zwarte Pieten houden. Veel schoolbesturen vertellen dat de discussie bij hen niet zo leeft. In Utrecht gooide een aantal scholen vorig jaar het roer al om, door bijvoorbeeld Minions in te zetten. Schoolbestuur SPO Utrecht laat weten dat er ook dit jaar geen Zwarte Pieten op hun scholen zijn.
Voor scholen is het Sinterklaasjournaal een belangrijke leidraad, maar dat maakte dit jaar niet echt een keuze. In het programma waren zwarte, witte en gekleurde pieten te zien.

Bron(nen):   NOS