Geld maakt toch gelukkig

Samenleving
zondag, 04 oktober 2015 om 15:59
welingelichtekringen header 1
Er bestaat wel degelijk een verband tussen voldoende financiële middelen en persoonlijke voldoening. Uit een onderzoek van twee Duitse wetenschappers blijkt dat een stijging van het lange termijn inkomen een positieve invloed heeft op ons geluk. Overuren hebben echter een negatieve invloed op ons geluksgevoel. De bevindingen in hun studie zijn duidelijk: meer geld maakt mensen gelukkiger, maar alleen als er sprake is van een langdurige stijging van het inkomen. Een tijdelijk verhoging zoals een bonus heeft geen merkbaar effect op het geluksgevoel van de werknemer, ook als dit een grote bonus betreft. Daarentegen zorgt elke van het normale inkomen voor een aanzienlijke stijging van het welzijn, zelfs bij een relatief kleine verhoging. De onderzoekers identificeerden nog een tweede belangrijke wijze waarop het professionele leven van invloed is op persoonlijk geluk: het aantal uren dat werknemers werken. Mensen die consequent meer moeten werken, zijn minder tevreden. Deze bevinding gaat in tegen eerdere onderzoeken die concludeerden dat mensen meer tevreden zijn met één baan, dan helemaal geen. Deze studie suggereert dat werklozen lijden aan het gebrek aan inkomen en niet per se aan het gebrek aan werk. De wetenschappers ontwikkelde een nieuwe benadering om de koppeling te maken tussen inkomsten en persoonlijk geluk. Eerdere studies waren puur gebaseerd op statische modellen, maar dit onderzoek houdt ook rekening met de dynamiek van een veranderend inkomen. Dit blijkt een belangrijke stap te zijn in het begrijpen van manier waarop inkomen en werkuren van invloed zijn op het persoonlijke welzijn van werknemers.
Bron(nen): Eurek Alert