Waarom we allemaal racistisch zijn (allochtonen zelfs meer dan autochtonen)

Samenleving
dinsdag, 17 mei 2016 om 17:25
welingelichtekringen header 1
In het diepst van onze gedachten zijn we allemaal racist, meent sociaal psycholoog Alain Van Hiel. In een interview met Vlaams opinieblad legt hij uit waarom hij vindt dat we daar niet zoveel aan kunnen doen en dat allochtonen in principe zelfs racistischer zijn dan autochtonen. "Onverdraagzaamheid en racisme hebben altijd bestaan en zullen blijven bestaan," begint de professor aan de universiteit van Gent. "Wie zegt dat hij zelfs onbewust geen negatieve emoties heeft over andere groepen, maakt zichzelf iets wijs. Samenleven met mensen van andere culturen is nu eenmaal niet vanzelfsprekend." Zulke mechanismen zijn belangrijk voor de overleving van de soort, denkt hij. "Er zijn veel voordelen aan groepsvorming. Duizenden jaren geleden was het veel slimmer om in zo’n groep te zitten, als je je genetisch materiaal wilde doorgeven. Het is veiliger, je komt makkelijker aan eten, en seks is toch ook iets aangenamer in gezelschap dan wanneer je helemaal op jezelf aangewezen bent." "Maar die groepsvorming gaat gepaard met vooroordelen over andere groepen. Vandaag houdt dat geen steek meer. Om de rust te bewaren hebben we er juist belang bij om die neiging te onderdrukken. Alleen kun je processen die duizenden jaren geleden ontstaan zijn niet in honderd jaar beschaving van je afschudden." Van Hiel stelt zelfs dat racisme bij allochtonen meer voorkomt dan bij autochtonen. "Eerst en vooral is de onderlinge samenhang in migrantengemeenschappen veel hechter. Als je ervaart dat je eigen groep een minderwaardige positie heeft in de samenleving zal de neiging om je af te zetten tegen de dominante groep veel groter zijn." "Er zijn ook culturele verschillen: veel migranten komen uit maatschappijen waar er minder politieke correctheid is en je dus makkelijker vooroordelen kan uiten. In veel Arabische landen is het doodnormaal om te zeggen dat alle Joden slecht zijn. Wanneer migranten uit zulke landen naar hier komen, nemen zij die attitudes mee en geven ze die ook door aan de volgende generaties." Een oplossing ziet hij onder meer in gemengde wijken. "In België bouwen en wonen mensen het liefst waar ze willen. De overheid kan alleen de sociale huisvesting regisseren. In Singapore bijvoorbeeld gaat men daar veel verder in. Zelfs koopappartementen worden daar verdeeld op basis van afkomst. Het gevolg is dat in die samenleving bijzonder weinig vooroordelen heersen, en dat iedereen de sterke wil heeft om samen vooruit te gaan."