Wat er allemaal niet klopt aan kerstmis: 8 dingen die je nog niet wist

Samenleving
door Jeannette Krasdonderdag, 22 december 2016 om 16:40
welingelichtekringen header 1
Dat Jezus niet echt geboren is op 25 december (maar waarschijnlijk in maart) weten de meesten wel. Ook is wel bekend dat zijn geboorte niet in het jaar nul was, maar vermoedelijk een jaar of vijf eerder. Maar er zijn nog veel meer dingen die niet kloppen aan kerst. Nergens in de bijbel staat dat het specifiek om dríe wijzen uit het oosten ging. Het kunnen er net zo goed 200 zijn geweest. Hoogstwaarschijnlijk waren deze 'koningen' Zoroastriërs. Het zoroastrisme of mazdeïsme is een religie die oorspronkelijk afkomstig is uit Perzië. De verwarring komt wellicht van de drie soorten geschenken die Mattheus in zijn evangelie beschrijft: goud, wierook en mirre. Veel mensen denken dat kerst een christelijke adaptatie is van de Romeinse Saturnalia, een festival dat ter ere van de god Saturnus werd gehouden tussen 17 en 23 december. Het punt is: behalve dat de datum ongeveer overeen komt is er geen enkel bewijs voor deze theorie. Het enige wat we weten is dat eind december in een landbouwcultuur de perfecte periode is om even tot rust te komen en feest te vieren. De oogst is binnen en er hoeft nog niet gezaaid te worden. Pas in 336 werd er voor het eerst op 25 december kerst gevierd en pas in 378 werd het een officiële feestdag. Toen begon ook de kerk het voordeel in te zien van kerst. Dat kwam doordat zich onder christenen een nieuwe theorie begon te verspreiden, namelijk dat Jezus nooit als mens had bestaan, maar eerder als een soort spirituele entiteit. Dat idee vond de kerk maar niets. Daarom wilde ze Jezus 'menselijk' maken en wat is menselijker dan geboren worden ergens in een stal met een vader en een moeder? Kerstmis was in de zestiende eeuw 25 jaar lang verboden. Toen was de aanleiding de reformatie en de verspreiding van het protestantisme. Deze strenge protestanten vonden al dat feesten niet nodig. Kerst hing dus aan een zijden draadje. Dat we het toch zijn blijven vieren komt doordat we nu eenmaal van een feestje houden en omdat het goed is voor de economie. In de zeventiende eeuw ontstond een nieuwe welvaart en ging de opleving van kerst gepaard met de introductie van het geven van kerstcadeaus. Sommigen denken dat Coca-Cola de kerstman heeft bedacht, maar dat is niet zo. Ergens tussen 1870 en 1880 tekende cartoonist Thomas Nast voor het eerst een kerstman, zoals we die nu kennen en de Amerikaanse mineraalwaterproducent White Rock gebruikte hem al in een reclamecampagne in 1915. Jingle Bells is geen kerstliedje, maar werd in 1857 geschreven door de Amerikaanse James Pierpont voor Thanksgiving. Het is overigens oorspronkelijk ook niet zo'n braaf liedje. Het ging over seksuele escapades in de slee. De kerstboom heeft met de inhoud van het christelijke kerstfeest niets te maken. De katholieke kerk heeft hem dan ook lang geweerd. Pas halverwege de negentiende eeuw waaide het gebruik vanuit de Franse Elzas over naar andere landen in Europa. Maar in een Frankische tekst uit de 13e eeuw wordt voor het eerst een groene boom vol kaarsen beschreven. Het gebruik van de boom zou zijn ontstaan vanuit een oud-Germaanse midwinterviering, waarbij de boom werd verbrand om warmte te geven.
Bron(nen): Newsmonkey