De landen met de meeste robot-werknemers: Nederland staat hoog

Bang dat de robots komen om je baan in te pikken? Zo snel gaat het nu ook weer niet, maar in Nederland gaat het wel harder dan in veel andere delen van de wereld. Ons land staat wereldwijd op de achtste plaats als het gaat om de meeste robots per 10.000 werknemers.

Data van de International Federation of Robotics wijzen uit dat de industriële automatisering in grote delen van de ontwikkelde wereld aan het versnellen is. Waren er in 2016 nog 74 robots per 10.000 werknemers, in 2017 waren dat er al 85. In Europa ligt dat aantal zelfs op 106 tegenover 91 in de Amerika’s en 75 in Azië. China is een van de landen met het hoogste groeicijfer wat automatisering betreft, maar nergens is de robotdichtheid zo hoog als in Zuid-Korea.

In 2017 waren er in het land 710 robots actief per 10.000 werknemers. Dat heeft voornamelijk te maken met de elektronica-sector die in hoge mate is geautomatiseerd. In Duitsland en Japan zorgt de auto-industrie voor de hoge aantallen. Opmerkelijk genoeg is Japan een van de belangrijkste spelers in het aanbod van industriële robotica. Zo’n 56 procent van het wereldwijde aanbod komt er vandaan.

Infographic: The Countries With The Highest Density Of Robot Workers  | Statista