Begraafplaats vol gladiatoren

In de tuin van een achttiende-eeuws landgoed in York hebben Britse archeologen een 2000 jaar oude begraafplaats van Romeinse gladiatoren ontdekt. De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat ze één van de grootste en best bewaarde begraafplaats hebben aangetroffen.

Een tachtigtal graven uit de eerste tot vierde eeuw na Christus werden al in 2004 ontdekt, maar tot nu toe werd er altijd vanuit gegaan dat het om misdadigers of politieke gevangenen ging die onthoofd werden na een opstand. Een aantal bevindingen kon daar echter niet door worden verklaard.

Zo bleken de skeletten allemaal één opvallend sterk ontwikkelde arm te hebben. ‘Het lijkt erop dat het gaat om mannen die vanaf jonge leeftijd getraind zijn in het vechten met zware wapens, zoals dat het geval was met gladiatoren’, zegt Kurt Hunter-Mann, één van de onderzoekers van de Universiteit van Central Lancashire.

Een ander kenmerk dat er op wijst dat het om gladiatoren gaat, zijn de verwondingen die gevonden zijn. Eén van de skeletten heeft een wonde die alleen van een beet van een beer of een leeuw afkomstig kan zijn, dieren die de gladiatoren bevochten. Bovendien werden er op de schedels sporen gevonden van een doodsklap met een hamer, waarmee een overwonnen gladiator wellicht uit zijn lijden zou zijn verlost.

Bron(nen):   Archeology Daily News