Zou jij 1 persoon doden om er meerdere te redden?

Uit een recent onderzoek blijkt dat maar liefst 90% van de mensen in staat zou zijn om iemand te doden. Het goede nieuws is dat ze dit pas in een extreem geval doen, namelijk als ze een groep van meerdere mensen kunnen redden door 1 individu op te offeren. De vraag of je iemand zou kunnen opofferen om anderen te redden is al eerder onderzocht, maar dit was de eerste keer dat het werd onderzocht in een virtuele wereld.

Studenten werden in een virtuele wereld geplaatst door middel van een 3D Headset. In de virtuele wereld zag je een treinspoor dat zich opsplitste waardoor er 2 sporen ontstaan. Op het ene spoor liep 1 persoon en op het andere spoor liep een groep van 5 personen. Beide sporen waren ingesloten door een rotswand en de mensen konden geen kant op als er een trein aankwam. De studenten 'mochten' over het lot van deze mensen beslissen. Als er een trein aankwam, konden ze een hendel overhalen waardoor de trein van spoor zou wisselen. Als ze geen actie zouden ondernemen, zou de trein op de groep van 5 inrijden. Als de studenten de hendel wel zouden overhalen, dan redden ze 5 mensenlevens maar offerden ze hiervoor wel het leven van iemand anders op.

Van de 147 studenten die meededen aan het onderzoek kozen 133 studenten ervoor om de hendel over te halen en die ene persoon op te offeren. Dat is maar liefst 90,5%. Ook opmerkelijk was dat van de 14 studenten die de hendel niet overhaalden, er 3 dat eerst wel deden, maar deze vervolgens weer terug hadden gezet waardoor de trein alsnog op de groep in reed.

Op het moment dat we meerdere mensen kunnen redden door er 1 op te offeren gaan we kennelijk rationaal nadenken en denken we niet aan het feit dat we iemand om het leven brengen. We denken aan hoeveel mensen we redden door de hendel over te halen en niet aan de persoon die we ermee ombrengen.

Bron(nen):   Daily Mail