Een boeiend pyschologisch experiment in een lift

.