Post voor Geert Wilders

In de bijlage treft u de dagvaarding aan, die Geert Wilders (geboren op 6 september 1963 te Venlo) heeft ontvangen van de Officier van Justitie te Amsterdam.
Met het vriendelijke verzoek om zich op woensdag 20 januari 2010 om 9.00 uur te melden ter terechtzitting van de meervoudige strafkamer in het arrondissement Amsterdam.
Wat wordt het Kamerlid ten laste gelegd? 
Hij heeft zich 'telkens in het openbaar, mondeling, bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitgelaten over een groep mensen, te weten moslims, wegens hun godsdienst,' aldus de Officier.
In de bijlage het hele document.  

Bron(nen):   Dagvaarding