Tag: alg

Nederland loopt voorop bij schonere luchtkwaliteit

Nederland is een van de maar vier EU-lidstaten die over tien jaar, in 2030, hun nationale doelstellingen zullen halen voor betere luchtkwaliteit. Slechts tien van de 27 landen halen hun doelen voor 2020 om de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht terug te dringen. Volgens de Europese Commissie doen de meeste lidstaten onvoldoende om te zorgen dat hun inwoners schone lucht inademen en om luchtwegaandoeningen en voortijdige sterfte door luchtvervuiling te voorkomen.

Duizenden steunen petitie tegen terugkeer massatoerisme Amsterdam

Een petitie waarin wordt opgeroepen het massatoerisme niet te laten terugkeren in Amsterdam is in een week tijd al ruim 12.000 keer ondertekend. Door de coronacrisis is het momenteel stil in de anders met toeristen overspoelde hoofdstad. Als het aan de opstellers van de petitie ligt, komt er een maximum voor het aantal toeristen per jaar in de stad. Ook willen ze dat er een wethouder komt die zich specifiek bezighoudt met toerisme en leefbaarheid.

‘Autoriteiten hielden kind bewust bij ongehuwde moeder weg’

AMSTERDAM (ANP) - Raden voor de Kinderbescherming en anderen organisaties die in de jaren zestig en zeventig werkten met ongehuwde moeders, hielden bewust informatie achter voor 'afstandsmoeders’ die toch voor hun eigen kind wilden zorgen. Ook kregen zij soms niet de waarheid te horen over waar hun kind was. Dat melden dagblad Trouw en Omroep Gelderland na eigen onderzoek naar afstand en adoptie tussen 1956 en 1984, toen zo'n 15.000 kinderen van ongehuwde moeders werden afgestaan en geadopteerd.