Tag: gemeenschap

De synthese tussen criminaliteit, straatleven en de islamitische religie is een uniek Europees probleem

Het is voldoende bekend dat West-Europa tegen problemen aanloopt waar het de integratie betreft van tweede- en derde-generatie-immigranten met een islamitische achtergrond. Deze problemen manifesteren zich op twee domeinen: criminaliteit en ontvankelijkheid voor het gedachtengoed van islamistische organisaties die in binnen- en buitenland opereren. Een saillant detail is...