Tag: integratie

Allochtonen hoger opgeleid, maar werkgever kiest niet voor ze

DEN HAAG (ANP) - Het gaat sinds begin deze eeuw beter met de integratie van allochtonen en hun kinderen, maar niet op elk gebied. Een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat de tweede generatie de motor is achter de stijgende lijn. Maar de verwachting dat met de wisseling van de generaties de integratie versnelt, komt maar ten dele uit. Ook zijn niet-westerse groepen negatiever geworden over het maatschappelijke klimaat in Nederland; ze hebben meer het gevoel gediscrimineerd te worden.